Jamstvena izjava

ZD elektropromet d.o.o. jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac pridržavati priloženih naputaka o uporabi.
Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se o svom trošku popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod sljedećim uvjetima:

 1. Kupac mora dostaviti neispravan proizvod sa kratkim opisom kvara na adresu tvrtke (ZD elektropromet d.o.o., Zagrebačka cesta 186, 10090 Zagreb).
 2. Kupac mora predočiti ispravno popunjen jamstveni list i račun o kupnji proizvoda.

Jamstvo ne uključuje:

 • Kvarove nastale nepravilnim rukovanjem.
 • Kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova.
 • Kvarove nastale utjecajem okoline nepogodne za rad uređaja.
 • Rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije.
 • Kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres, udar groma,…).
 • Istrošene baterije ili kvarove nastale curenjem baterija.
 • Mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

Jamstvo prestaje u slučaju:

 • Ugrađivanja, popravljanja ili otvaranja proizvoda od strane neovlaštenih osoba.
 • Korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni.
 • Oštećenja proizvoda prilikom povrata u servis zbog neprimjerenog pakiranja.

Trajanje jamstva

Minimalo 2 godine jamstva na sve proizvode iz naše internet trgovine!

Jamstvo zadovoljstva kupaca

Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom možete ga vratiti neoštećenog i u originalnom pakiranju unutar 30 dana od dana kupnje, a mi ćemo Vam vratiti novac.

Jamstveni rok

U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis. Jamstveni rok počinje teći sa danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Troškove i rizik dopreme u servis snosi kupac.

U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan tj. koji radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi kupcu ćemo zaračunati pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada naš servis potvrdi njenu neispravnost. Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka.

U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije uklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, ZD elektropromet d.o.o. se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca.